ილიას ჩილოღლუ

პროფესორი, დოქტორი

 

 

კონსტანტინე ჟღენტი

პროფესორი, დოქტორი

 

 

 

მალხაზ ჩახნაშვილი

პროფესორი, დოქტორი

 

 

მერაბ აბდალაძე

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

 

 

 

ეკა ავალიანი

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

 

 

 

ტატიანა პაპიაშვილი

პროფესორი, სადისერტაციო საბჭოს მდივანი

 

 

 

რომან გოცირიძე

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

 

 

 

ამირან კავაძე

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

 

 

 

ივანნა მაჩიტიძე

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

 

 

 

მაგდა მემანიშვილი

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი