კონფერენციის მონაწილეების ნაშრომებს შეაფასებს აკადემიური კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ეკონომიკა:

აზერ დილანჩიევი – ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი;

რამაზ გერლიანი – მოწვეული ლექტორი, დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი;

პაატა შეშელიძე – მოწვეული ლექტორი,  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.

პოლიტიკის მეცნიერება:

კორნელი კაკაჩია – პროფესორი, დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ივანნა მაჩიტიძე – ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.

საერთაშორისო ურთიერთობები:

ნიკა ჩიტაძე – პროფესორი, დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი;

ამირან კავაძე – პროფესორი, დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი;

ზურაბ დავითაშვილი – პროფესორი, დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

გიორგი კვინიკაძე – ასისტენტ-პროფესორი, დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საჯარო ადმინისტრირება:

ნანი მაჭარაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ნინო დოლიძე – პროფესორი, დოქტორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი;

არჩილ აბაშიძე – ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ნოდარ ტანგიაშვილი – მოწვეული ლექტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.

სოციოლოგია:

მარინა ბურძენიძე – ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

თეონა მატარაძე – ასისტენტ-პროფესორი, დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

შორენა თურქიაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი, დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჟურნალისტიკა:

ნელი ცქიტიშვილი – მოწვეული ლექტორი, დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი;

ხათუნა მაისაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი, დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;