აკადემიური კომისია

კონფერენციის მონაწილეების ნაშრომებს შეაფასებს აკადემიური კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

საერთაშორისო ურთიერთობები

ივანნა მაჩიტიძე – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი;

გიორგი მჭედლიშვილი – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი;

ზურაბ დავითაშვილი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

გიორგი კვინიკაძე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

გიორგი გვალია –  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

პოლიტიკის მეცნიერება და საჯარო ადმინისტრირება

კორნელი კაკაჩია – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ალექსანდრე კუხიანიძე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ნინო დოლიძე – საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი;

ელენე ბენდელიანი – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი;

არჩილ აბაშიძე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

 

ინტერდისციპლინური სესია

თეონა მატარაძე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

მარეხ დევიძე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

შორენა თურქიაშვილი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ია იაშვილი / დავით სიჭინავა – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

 

 

ჟურნალისტიკა

ია ანთაძე – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი;

მარინა ბურძენიძე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

მარინა ვაშაყმაძე – რადიო „თავისუფლების“ დირექტორი.

 

 

ეკონომიკა

 

 

ნაშრომების შეფასება