ეკონომიკის პროგრამების კოორდინატორი, ასოცირებული პროფესორი

დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ეკონომიკის მიმართულებით. ამავე უნივერსიტეტში გაიარა მაგისტრატურა. დოქტორის ხარისხი მოიპოვა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. აზერ დილანჩიევი ასევე იკავებდა ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობას ბიზნესის მენეჯმენტის ფაკულტეტზე. მისი ინტერესის სფეროებია რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაცია, მაკროეკონომიკა და მეწარმეობა.

კითხულობს ლექციებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებსა და ეკონომიკის საფუძვლებში.

ოფისი: A510
შიდა: 205
ელ-ფოსტა: adilanchiev@ibsu.edu.ge