/09/2011 – 25/09/2017 -თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი პროფესორი

04/02/2011 – 30/09/2015 თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ხარისხის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

30/05/2009 – 10/01/2015 თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ელექტრონული სწავლების დანერგვის კოორდინატორი

01/07/2008 – დღემდე თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი სამაგისტრო პროგრამის – “მედია და ახალი ტექნოლოგიების” ხელმძღვანელი

05/01/2007 – 01/02/2011 თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ხარისხის სამსახურის წარმომადგენელი ჟურნალისტიკის დეპარტამენტში

25/09/2005 – 25/09/2011 თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი

 

01/01/2001 – 31/12/2005 თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მასწავლებელი

01/07/1995 – 27/09/1996 გაზეთი“ფაქტი აზრი კომენტარი” მთ.რედაქტორის მოადგილე

01/02/1995 – 01/06/1995 გაზეთი “ფაქტი აზრი კომენტარი” ჟურნალისტი

01/01/1993 – 01/03/2007 თანამშრომლობდა სხვადასხვა გაზეთებთან: “ექსპრესქრონიკა”, “თბილისი”, “სახალხო გაზეთი”, “ფაქტი აზრი კომენტარი”, “ახალი ეპოქა” და სხვ.

2001 წლიდან არის სწავლებაში, ასწავლიდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ასოცირებული პროფესორი). იყო სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი. ამავე ფაკულტეტის ელექტრონული სწავლების დანერგვის კოორდინატორი.

ელექტრონული ფოსტა: dali.osepashvili@tsu.ge