ქალბატონი ტატიანა სხვადასხვა დროს იკავებდა აკადემიურ და ადმინისტრაციულ თანამდებობებს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, მოწვეული ლექტორის სტატუსით ლექციებს კითხულობდა თბილისის და მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. 2005-2007 წლებში ხელმძღვანელობდა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების მიმართულებას.

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კითხულობს შემდეგ სალექციო კურსებს: ეკონომიკური აზრის ისტორია, მსოფლიო ეკონომიკის ევოლუცია, მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, საჯარო ფინანსები და სხვა.

ელ-ფოსტა: tpapiashvili@ibsu.edu.ge