მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტების აღდგენითი შუალედური გამოცდა ჩატარდება 13 ნოემბრიდან 17 ნოემბრის ჩათვლით.