მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გამოაგზავნონ აბსტრაქტი არა უგვიანეს 2017 წლის 3 მარტის 23:55 სთ-ისა შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: Caucasus@ibsu.edu.ge

შერჩევის შემთხვევაში, საორგანიზაციო კომისიას უნდა გაუგზავნონ მოხსენების სრული ტექსტი არა უგვიანეს 2017 წლის 24 აპრილის 15:00 სთ-ისა იმავე მისამართზე;

საჭიროების შემთხვევაში კონფერენციისთვის მოხსენება პრეზენტაციის სახით – არა უგვიანეს2017 წლის 28 აპრილის 15:00 სთ-ისა.

 

რაიმე სახის საგანგებო საჭიროების არსებობის შემთხვევაში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მონაწილეები წინაწარ უნდა დაუკავშირდნენ კონფერენციის ორგანიზატორებს.

დამატებითი საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

ნინო სამხარაძე

nsamkharadze@ibsu.edu.ge

თეონა მატარაძე

teona.mataradze@tsu.ge

თეონა თაბუაშვილი

teona.tabuashvili@tsu.ge