ივნისი 1995 – აგვისტო 1995 საერთაშორისო ეკონომიკური სამართალი

საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი, ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტი, ვაშინგტონი, აშშ

იანვარი 1995 – მარტი 1995 მაკროეკონომიკა და ეკონომიკური დიპლომატია

იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ჯაიკა, ტოკიო, იაპონია

1985-1990 სამაგისტრო პროგრამა პოლიტიკურ მეცნიერებაში, პოლიტოლოგი

ბაქოს სახელმწიფო მართვისა და პოლიტიკური მეცნიერების ინსტიტუტი, აზერბაიჯანი

1974-1978 ასპირანტურა, დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი, ბიოქიმია

საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ბახის სახელობის ბიოქიმიის ინსტიტუტი, მოსკოვი

1968-1973 მაგისტრის ხარისხი საინჟინრო ტექნოლოგიაში (კვების მრეწველობის ტექნოლოგია)

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი