ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

 

დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ეკონომიკის მეცნიერებების განხრით. ამავე უნივერსიტეტში გაიარა მაგისტრატურა. დოქტორის ხარისხი დაიცვა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. აზერ დილანჩიევი ასევე იკავებდა ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობას ბიზნესის მენეჯმენტის ფაკულტეტზე. ინტერესის სფეროებია რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაცია, მაკროეკონომიკა და მეწარმეობა.

კითხულობს ლექციებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებსა და ეკონომიკის საფუძვლებში.