სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, მოწვეული ლექტორი

ბაია ივანეიშვილი 2014 წლამდე იყო შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე აკადემიურ საკითხებში; 2014 წლიდან ასრულებს დეკანის მოვალეობას. დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრის ხარისხი კი მიიღო საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსიტუტში (GIPA); ამჟამად არის შავი ზღვის სართაშორისო უნივერსიტეტის დოქტორანტი; კვლევითი ინტერესების სფეროს წარმოადგენს პოლიტიკური იდეოლოგიები და საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია.

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ქალბატონი ბაია კითხულობს ლექციებს პოლიტიკური აზრის ისტორიასა და პოლიტიკურ იდეოლოგიებში.

ოფისი: A511
შიდა: 149
ელ-ფოსტა: bivaneishvili@ibsu.edu.ge