აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტ. მაგდა მემანიშვილი

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი, ასოცირებული პროფესორი

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უ...

სრულად ნახვა

აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტ. ივანნა მაჩიტიძე

ქალბატონი ივანნა არის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის კოორდინატორი საერთაშორისო ურთიერთობებში, მან დაამთავრა დონეცკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,რის შემდგომ მიიღო მაგისტრის ხარისხი ევროპის ცენტრალურ უ...

სრულად ნახვა

აფილირებული პროფ. დოქტ. ტატიანა პაპიაშვილი

ქალბატონი ტატიანა სხვადასხვა დროს იკავებდა აკადემიურ და ადმინისტრაციულ თანამდებობებს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, მოწვეული ლექტორის სტატუსით ლექციებს კითხულობ...

სრულად ნახვა

ასისტ. პროფ. დოქტ. ლაშა ქავთარაძე

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მაკროეკონომიკური ანალიზისა და საგადასახადო პოლიტიკის განყოფილების უფროსი; ბატონმა ლაშამ დოქტორის ხარისხი მოიპოვა საკრო კუორე...

სრულად ნახვა