ასისტ. პროფ. დოქტ. ლაშა ქავთარაძე

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მაკროეკონომიკური ანალიზისა და საგადასახადო პოლიტიკის განყოფილების უფროსი; ბატონმა ლაშამ დოქტორის ხარისხი მოიპოვა საკრო კუორე...

სრულად ნახვა

ასისტ. პროფ. დოქტ. ვახტანგ ჩალაფეიქრიშვილი

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მაკროეკონომიკური ანალიზისა და საგადასახადო პოლიტიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

ბატონმა ვახტ...

სრულად ნახვა

აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტ. სოფიო ხუნდაძე

სოფო ხუნდაძე არის ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, დაიცვა სადისერტაციო ნაშრომი თემაზე „ანაბრების დაზღვევის ეფექტური სისტემის შექმნა საქართველოში“. ის ასევე არის თორმეტი სტატიისა და ერთი მონოგრაფიი...

სრულად ნახვა

აფილირებული პროფ. დოქტორი ნიკოლოზ ფარჯანაძე

დოქტორ ნიკოლოზ ფარჯანაძეს თავისი კარიერის განმავლობაში აკადემიურ პოზიციებზე უმუშავია სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; კერძოდ, აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში...

სრულად ნახვა