დავით კბილაშვილი

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი

 

ბატონმა დავითმა დოქტორის ხარისხი საერთაშორისო ბიზნეს მენეჯმენტში მიიღო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო მაგისტრატუ...

სრულად ნახვა

თეონა გიგაური

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

 

კვლევითი ინტერესები: მაკროეკონომიკა, მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა, გადაწყვეტილებების თეორია. შავი ზღვის საერთაშორის...

სრულად ნახვა

ლიკა გოგაძე

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

 

ფინკა ბანკის ფინანსური ანალიზისა და ბიუჯეტირების უფროსი.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნ...

სრულად ნახვა

ტატიანა პაპიაშვილი

პროფესორი, სადისერტაციო საბჭოს მდივანი

 

ქალბატონი ტატიანა სხვადასხვა დროს იკავებდა აკადემიურ და ადმინისტრაციულ თანამდებობებს საქართველოს ტექნიკურ უნ...

სრულად ნახვა