გიორგი ლობჟანიძე

დეკანის მოადგილე აკადემიურ საკითხებში გიორგი ლობჟანიძე 2016 წლის აპრილიდან იკავებს დეკანის მოადგილის თანამდებობას. მაგისტრი...

სრულად ნახვა

ელენე ბენდელიანი

საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის ადმინისტრატორი, მოწვეული ლექტორიელენე ბენდელიან...

სრულად ნახვა

ლევან კახიშვილი

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ადმინისტრატორი, მოწვეული ლექტორილევან კახიშვილი სოციალურ ...

სრულად ნახვა