ქეთევან ჩახავა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი, მოწვეული ლექტორი ქეთევან ჩახავა შავი ზღვ...

სრულად ნახვა

სოფო ინასარიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი, მოწვეული ლექტორი სოფო ინასარიძე არის თბ...

სრულად ნახვა

ანა ხინჩიაშვილი

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი ანა არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის, სოციალურ ...

სრულად ნახვა

მარიამ ძაგოევი

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი მარიამ ძაგოევი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ...

სრულად ნახვა

თამარ ბიწაძე

საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორიდამთავრებული აქვ...

სრულად ნახვა

რაჰმან დემირკოლი

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერს...

სრულად ნახვა

ნინო სამხარაძე

სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი ნინომ დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებ...

სრულად ნახვა

ელენე დუნდუა

მდივანი ელენე დუნდუამ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მიიღო ბაკალავრისა და მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. გაცვლითი პრო...

სრულად ნახვა