რობერტ ლოუსონისა და ბენჯამინ პაუელის საჯარო ლექცია “ეკონომიკური თავისუფლება”

19 სექტემბერს 12:00 საათზე A101 აუდიტორიაში გაიმართება რობერტ ლოუსონისა და ბენჯამინ პაუელის საჯარო ლექცია თემაზე “ეკონომიკური თავისუფლება”.   დასწრება თავისუფალია!…

12-09-2017სრულად ნახვა

რეგისტრაცია სტუდეტთა სარეიტინგო სისტემის მეხუთე ეტაპისთვის დაიწყო!

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს სტუდენტთა სარეიტინგო სისტემის მეხუთე ეტაპს! დაიკავე მოწინავე ადგილები ფაკულტეტის რეიტინგში და მოიპოვე სტუდენტური სტიპენდია და სხვა წამახალისებელი საჩუქრები! რეიტინგის სათავეში მყოფი სტუდენტები შესაბამისი სემესტრის განმავლობაში მიიღებენ საუნივერსიტეტო ყოველთვიურ სტიპენდიას, ფასდაკლებას სწავლის გადასახადზე, ტრენინგტებში უფასოდ მონაწილეობის უფლებას, ასევე ისარგებლებენ სხვადასხვა წამახალისებელი ღონისძიებებით. საბუთების მიღება შესაძლებელია შემოდგომის სემესტრის…

12-09-2017სრულად ნახვა

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს პროექტს „სტუდენტური ინიციატივა“!

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს კონკურსს სტუდენტური ინიციატივების დასაფინანსებლად. ფაკულტეტის ნებისმიერი პროგრამის სტუდენტს ან სტუდენტთა ჯგუფს შეუძლია წარმოადგინოს პროფესიული აქტივობის პროექტი ფაკულტეტის საბჭოს წინაშე. განსახილველად წარმოდგენილი ღონისძიება თემატურად მოქცეული უნდა იყოს ფაკულტეტზე მოქმედი სპეციალობების – საერთაშორისო ურთიერთობების, ეკონომიკის, საჯარო ადმინისტრირების ან ჟურნალისტიკის ფარგლებში, უნდა ემსახურებოდეს სტუდენტების პროფესიული…

12-09-2017სრულად ნახვა

საორიენტაციო შეხვედრა პირველი კურსის სტუდენტებისთვის!

2017 წლის 16 სექტემბერს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი გამართავს საორიენტაციო შეხვედრას პირველი კურსის სტუდენტებისთვის. შეხვედრის ფარგლებში პროგრამის ხელმძღვანელები წარუდგენენ მათ სასწავლო პროცესის დეტალებს, ძირითად წესებს, ვალდებულებებსა და უფლებებს, სასწავლო პროცესისთვის საჭირო ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა შეფასების სისტემა, სალექციო და საგამოცდო პროცედურები, სასწავლო პროცესში საჭირო ელექტრონული რესურსებით – ბაზებით და ანგარიშებით სარგებლობა, აკადემიური…

08-09-2017სრულად ნახვა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას საერთაშორისო ურთიერთობების ინგლისურენოვან სადოქტორო პროგრამაზე.

შპს “შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი” აცხადებს მიღებას საერთაშორისო ურთიერთობების ინგლისურენოვან სადოქტორო პროგრამაზე. პროგრამა შექმნილია მსოფლიო წამყვანი უნივერსიტეტების საუკეთესო გამოცდილების, ახლებური მიდგომების და მრავალფეროვანი შესაძლებლობების გათვალისწინებით. შედეგად, პროგრამა ამზადებს კონკურენტუნარიან კურსდამთავრებულებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ დასაქმების ბაზრის ცვალებად მოთხოვნებს. დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ: 1. აპლიკაციის ფორმა (ხელმისაწვდომია: http://ips.ibsu.edu.ge/files/Gerorgian%20Doc/IBSU_R03F35_G_Application_form_son.pdf) 2. პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი; 3.…

07-09-2017სრულად ნახვა

რუსული A1.1, თურქული A1.1, გერმანული A1.1 დონეზე რეგისტრირებული სტუდენტებისთვის!

?ძვირფასო სტუდენტებო, რომლებიც დარეგისტრირდით რუსული, გერმანულ და თურქულ ენის, A1.1- დონეზე, გაცნობებთ, რომ დონის განმსაზღვრელი გამოცდა ჩატარდება ხვალ (6.09.2017), 15:00 საათზე. გამოცდები ჩატარდება შემდეგ აუდიტორიებში: ? რუსული A1.1 & გერმანული A1.1-EXAM HALL ? თურქული A1.1- B 107 ?პ.ს. თქვენი დასწრება სავალდებულოა…

05-09-2017სრულად ნახვა

სტუდენტების რეგისტრაცია 2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტების საყურადღებოდ! რეგისტრაცია 2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრისთვის იწყება 25 აგვისტოს და გრძელდება 1 სექტემბრის ჩათვლით. დასვენების დღეებში (მარიამობის ჩათვლით) რეგისტრაცია არ იწარმოებს. რეგისტრაციის პროცედურა: სტუდენტი სტუდენტის ბაზიდან ირჩევს სასურველ საგნებს; ფაკულტეტის ადმინისტრაციის განსაკუთრებული თხოვნა: აირჩიეთ მინიმუმ ერთი საგანი თქვენი საკუთარი ბაზიდან უნივერსიტეტში მოსვლამდე, რაც…

25-08-2017სრულად ნახვა