სოციალურ მეცნიერებათა საზაფხულო სკოლა

“სოციალურ მეცნიერებათა საზაფხულო სკოლა” არის მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროექტი მე-11 კლასის მოსწავლეებისთვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან შემდეგი დისციპლინებით:   ? საერთაშორისო ურთიერთობები ? საჯარო ადმინისტრირება & სახელმწიფო მმართველობა ? ჟურნალისტიკა ? ეკონომიკა.   სკოლა ხუთი დღის განმავლობაში გრძელდება და მოიცავს გამოჩენილი პროფესორების ლექციებს, ტრენინგებსა და გასართობ ღონისძიებებს ზემოთ ჩამოთვლილ ოთხივე დისციპლინაში. სკოლის…

23-05-2017სრულად ნახვა

FSS აცხადებს სტუდენტთა სარეიტინგო სისტემის მეოთხე ეტაპს!

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს რეგისტრაციას სტუდენტთა სარეიტინგო სისტემის მეოთხე ეტაპისთვის! სტუდენტთა სარეიტინგო სისტემა არის სტუდენტების ჩართულობის სტრატეგიის ფარგლებში სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ინიცირებული პროექტი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების რეიტინგის შედგენას მათ მიერ კლასგარეშე და არაპროგრამულ ღონისძიებებში გამოჩენილი აქტიურობის მიხედვით როგორც უნივერსიტეტში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.   2016-2017 აკადემიური წლის გაზაფხულისს სემესტრისთვის დადგენილია…

05-04-2017სრულად ნახვა

სასწავლო პრაქტიკა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში

საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების მეორე, მესამე და მეოთხე კურსელთა საყურადღებოდ! სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების მეორე, მესამე და მეოთხე კურსელ სტუდენტებს სთავაზობს 45-დღიან სასწავლო პრაქტიკას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ მიმართოთ და ჩააბაროთ თქვენს ფაკულტეტს: ·        განცხადება ·        ნიშნების ფურცელი სტუდენტები შეირჩევიან აკადემიური მოსწრების მიხედვით. განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა:…

22-01-2017სრულად ნახვა

ფინალური გამოცდების შესახებ!

ყურადღება! გთხოვთ იხილოთ ფინალური გამოცდების ცხრილი იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე გამოცდა ერთმანეთს ემთხვევა, გთხოვთ აცნობოთ საგამოცდო ცენტრს არაუგვიანეს 12 დეკემბრისა (A307).…

22-01-2017სრულად ნახვა

შიდა მობილობის ვადები 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის

ყურადღება! განისაზღვრა შიდა მობილობის ვადები 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის: 10.01.2017- 12.01.2017  ფაკულტეტის / პროგრამის შეცვლის მსურველის განცხადების რეგისტრაცია; 13.01. 2017 – 27.01.2017 კრედიტების აღიარება და ჩასარიცხ პირთა შესახებ გადაწყვეტილების მომზადება; 30.01.2017 – 6.02.2017  უნივერსიტეტსა და მობილობაში მონაწილე სტუდენტს შორის ახალი ხელშეკრულების გაფორმება.…

22-01-2017სრულად ნახვა