საორიენტაციო შეხვედრა პირველი კურსის სტუდენტებისთვის!

2017 წლის 16 სექტემბერს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი გამართავს საორიენტაციო შეხვედრას პირველი კურსის სტუდენტებისთვის. შეხვედრის ფარგლებში პროგრამის ხელმძღვანელები წარუდგენენ მათ სასწავლო პროცესის დეტალებს, ძირითად წესებს, ვალდებულებებსა და უფლებებს, სასწავლო პროცესისთვის საჭირო ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა შეფასების სისტემა, სალექციო და საგამოცდო პროცედურები, სასწავლო პროცესში საჭირო ელექტრონული რესურსებით – ბაზებით და ანგარიშებით სარგებლობა, აკადემიური…

08-09-2017სრულად ნახვა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას საერთაშორისო ურთიერთობების ინგლისურენოვან სადოქტორო პროგრამაზე.

შპს “შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი” აცხადებს მიღებას საერთაშორისო ურთიერთობების ინგლისურენოვან სადოქტორო პროგრამაზე. პროგრამა შექმნილია მსოფლიო წამყვანი უნივერსიტეტების საუკეთესო გამოცდილების, ახლებური მიდგომების და მრავალფეროვანი შესაძლებლობების გათვალისწინებით. შედეგად, პროგრამა ამზადებს კონკურენტუნარიან კურსდამთავრებულებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ დასაქმების ბაზრის ცვალებად მოთხოვნებს. დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ: 1. აპლიკაციის ფორმა (ხელმისაწვდომია: http://ips.ibsu.edu.ge/files/Gerorgian%20Doc/IBSU_R03F35_G_Application_form_son.pdf) 2. პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი; 3.…

07-09-2017სრულად ნახვა

რუსული A1.1, თურქული A1.1, გერმანული A1.1 დონეზე რეგისტრირებული სტუდენტებისთვის!

?ძვირფასო სტუდენტებო, რომლებიც დარეგისტრირდით რუსული, გერმანულ და თურქულ ენის, A1.1- დონეზე, გაცნობებთ, რომ დონის განმსაზღვრელი გამოცდა ჩატარდება ხვალ (6.09.2017), 15:00 საათზე. გამოცდები ჩატარდება შემდეგ აუდიტორიებში: ? რუსული A1.1 & გერმანული A1.1-EXAM HALL ? თურქული A1.1- B 107 ?პ.ს. თქვენი დასწრება სავალდებულოა…

05-09-2017სრულად ნახვა

სტუდენტების რეგისტრაცია 2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტების საყურადღებოდ! რეგისტრაცია 2017-2018 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრისთვის იწყება 25 აგვისტოს და გრძელდება 1 სექტემბრის ჩათვლით. დასვენების დღეებში (მარიამობის ჩათვლით) რეგისტრაცია არ იწარმოებს. რეგისტრაციის პროცედურა: სტუდენტი სტუდენტის ბაზიდან ირჩევს სასურველ საგნებს; ფაკულტეტის ადმინისტრაციის განსაკუთრებული თხოვნა: აირჩიეთ მინიმუმ ერთი საგანი თქვენი საკუთარი ბაზიდან უნივერსიტეტში მოსვლამდე, რაც…

25-08-2017სრულად ნახვა

სოციალურ მეცნიერებათა საზაფხულო სკოლა

“სოციალურ მეცნიერებათა საზაფხულო სკოლა” არის მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროექტი მე-11 კლასის მოსწავლეებისთვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან შემდეგი დისციპლინებით:   ? საერთაშორისო ურთიერთობები ? საჯარო ადმინისტრირება & სახელმწიფო მმართველობა ? ჟურნალისტიკა ? ეკონომიკა.   სკოლა ხუთი დღის განმავლობაში გრძელდება და მოიცავს გამოჩენილი პროფესორების ლექციებს, ტრენინგებსა და გასართობ ღონისძიებებს ზემოთ ჩამოთვლილ ოთხივე დისციპლინაში. სკოლის…

23-05-2017სრულად ნახვა

FSS აცხადებს სტუდენტთა სარეიტინგო სისტემის მეოთხე ეტაპს!

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს რეგისტრაციას სტუდენტთა სარეიტინგო სისტემის მეოთხე ეტაპისთვის! სტუდენტთა სარეიტინგო სისტემა არის სტუდენტების ჩართულობის სტრატეგიის ფარგლებში სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ინიცირებული პროექტი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების რეიტინგის შედგენას მათ მიერ კლასგარეშე და არაპროგრამულ ღონისძიებებში გამოჩენილი აქტიურობის მიხედვით როგორც უნივერსიტეტში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.   2016-2017 აკადემიური წლის გაზაფხულისს სემესტრისთვის დადგენილია…

05-04-2017სრულად ნახვა

სასწავლო პრაქტიკა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში

საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების მეორე, მესამე და მეოთხე კურსელთა საყურადღებოდ! სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების მეორე, მესამე და მეოთხე კურსელ სტუდენტებს სთავაზობს 45-დღიან სასწავლო პრაქტიკას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ მიმართოთ და ჩააბაროთ თქვენს ფაკულტეტს: ·        განცხადება ·        ნიშნების ფურცელი სტუდენტები შეირჩევიან აკადემიური მოსწრების მიხედვით. განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა:…

22-01-2017სრულად ნახვა

ფინალური გამოცდების შესახებ!

ყურადღება! გთხოვთ იხილოთ ფინალური გამოცდების ცხრილი იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე გამოცდა ერთმანეთს ემთხვევა, გთხოვთ აცნობოთ საგამოცდო ცენტრს არაუგვიანეს 12 დეკემბრისა (A307).…

22-01-2017სრულად ნახვა

შიდა მობილობის ვადები 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის

ყურადღება! განისაზღვრა შიდა მობილობის ვადები 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის: 10.01.2017- 12.01.2017  ფაკულტეტის / პროგრამის შეცვლის მსურველის განცხადების რეგისტრაცია; 13.01. 2017 – 27.01.2017 კრედიტების აღიარება და ჩასარიცხ პირთა შესახებ გადაწყვეტილების მომზადება; 30.01.2017 – 6.02.2017  უნივერსიტეტსა და მობილობაში მონაწილე სტუდენტს შორის ახალი ხელშეკრულების გაფორმება.…

22-01-2017სრულად ნახვა