ასოც, პროფ. დოქტ. მერაბ აბდალაძე

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტების ასოცირებული პროფესორი, ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას ნი...

სრულად ნახვა

დოქტ. შორენა კახიძე

შორენა კახიძემ წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2009 წელს მიენიჭა ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ...

სრულად ნახვა

დოქტ. შალვა ჯულაყიძე

ერონული თავდაცის აკადემიის (NDA) ასოცირებული პროფესორი 2011 წლიდან, ზ. ჟვანიას სახელობის საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სამეცნიერო საბჭოს წევრი 2014 წლიდან. 2017 წლიდან მიწეული ლექტორი კავ...

სრულად ნახვა

ასოც. პროფ. დოქტ. გიორგი მჭედლიშვილი

გიორგი მჭედლიშვილი არის კავკასიური კვლევების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი. ამჟამად არის მიწვეული მკვლევარი ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში (აშშ).  2006 წელს დაიცვა დოქ...

სრულად ნახვა

დოქტ. ვახტანგ მაისაია

დაამთავრა ჯორჯ მარშალის სახელობის უსაფრთხოების კვლევების ევროპული კოლეჯი, ამჟამად არის კომენიუსის სახელობის ბრატისლავას უნივერსიტეტის სოციალური და ეკონომიკური მეცნიე...

სრულად ნახვა

დოქტ. თამარ კიკნაძე

პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 2000 წელს მიიღო დოქტორის ხარისხი მოსკოვის დიპლომატიურ აკადემიაში. ქ-ნი თამარი იკავებდა სხვადასხვა აკადემიურ თუ ადმინისტრაციულ თანამდე...

სრულად ნახვა

დოქტ. თორნიკე შურღულაია

2011 წელს მოიპოვა ისტორიის დოქტორის ხარისხი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ხოლო მაგისტრატურა პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივე...

სრულად ნახვა

აბდულ მელიქ ალქან, მაგისტრი

ბატონმა აბდულმელიქ ალქანმა დაამთავრა ლინდენვუდის უნივერსიტეტი, სენტ ლუი / მისური, ამერიკის შეერთებული შტატები საერთაშორისო და გლობალური კვლევების, საბაკალავრო პროგრამა. საერთაშორისო ურთიერთობების მ...

სრულად ნახვა