პროფესორ პრჟემუსლავ ჟურავსკი ველ გრაჟევსკის საჯარო ლექცია

13 თებერვალს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია გამართა ლოძის უნივერსიტეტის პროფესორმა პრჟემუსლავ ჟურავსკი ველ გრაჟევსკიმ თემაზე „საქართველოს და პოლონეთის გეოპოლიტიკა სხვადასხვა ისტორიულ პერსპექტივებში“. შეხვედრა გაიმარტა ნატოს საკონტაქტო საელჩოსთან თანამშრომლობით. დოქტორმა გრაჟევსკიმ საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტებთან ისაუბრა პოლონეთის და საქართველოს თანამშრომლობაზე სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქებში, როგორც ინტერსახელმწიფოებრივი ურთიერთობების, ისე საგარეო პოლიტიკის წარმოების…

14-02-2019სრულად ნახვა

ლაშა ბაქრაძის საჯარო ლექცია „კავკასიის სახელმწიფოები საბჭოთა მმართველობის ქვეშ“

4 დეკემბერს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვევით შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია გამართა  ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორმა ლაშა ბაქრაძემ თემაზე „კავკასიის სახელმწიფოები საბჭოთა მმართველობის ქვეშ“. ლაშა ბაქრაძემ სტუდენტებთან შეხვედრის ფარგლებში ისაუბრა აზერბაიჯანის, საქართველოსა და სომხეთის გასაბჭოებასთან დაკავშირებულ მოვლენებსა და შედეგებზე. საუბრისას მიმოხილული იყო პოლიტიკურ-იდეოლოგიური მდგომარეობა ამ პერიოდის სამ კავკასიურ…

05-12-2018სრულად ნახვა

შეხვედრა საერთაშორისო ურთიერთობების ქართულენოვანი პროგრამის სტუდენტებთან

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის წევრებმა 22 ნოემბერს გამართეს საინფორმაციო შეხვედრა საერთაშორისო ურთიერთობების ქართულენოვანი პროგრამის სტუდენტებთან. აღნიშნული ინიციატივა ემსახურება სტუდენტებსა და ადმინისტრაციის წევრებს შორის ინფორმაციის გაცვლის ეფექტურობის გაზრდას. სტუდენტებმა ფაკულტეტის დეკანისგან, დეკანის მოადგილისგან, კოორდინატორისგან და სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორებისგან მოისმინეს მოსაზრებები და სხვადასხვა დეტალები სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული მათთვის საინტერესო საკითხების შესახებ. ფაკულტეტის ადმინისტრაციის შეხვედრების…

27-11-2018სრულად ნახვა

შეხვედრა საერთაშორისო ურთიერთობების ინგლისურენოვანი პროგრამის სტუდენტებთან

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის წევრებმა 15 ნოემბერს გამართეს საინფორმაციო შეხვედრა საერთაშორისო ურთიერთობების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებთან. აღნიშნული ინიციატივა ემსახურება სტუდენტებსა და ადმინისტრაციის წევრებს შორის ინფორმაციის გაცვლის ეფექტურობის გაზრდას. სტუდენტებმა ფაკულტეტის დეკანისგან, დეკანის მოადგილისგან, კოორდინატორისგან და სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორებისგან მოისმინეს მოსაზრებები და სხვადასხვა დეტალები სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული მათთვის საინტერესო საკითხების შესახებ. ფაკულტეტის…

27-11-2018სრულად ნახვა

სტუდენტური რადიო “ლობსტერი”

ჟურნალისტიკის პროგრამის მეოთხეკურსელები მესამეკურსელებს შეხვდნენ 22 ნოემბერს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის მეოთხე კურსის სტუდენტებმა ამავე პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტებს სტუდენტური რადიო “ლობსტერის” განახლების მიზნით რადიოს მართვის ტრენინგი ჩაუტარეს. დაარსებული შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტური ორენოვანი ონლაინ რადიო 2017 წელს დაარსდა და იგი 17-25 წლამდე ახალგაზრდებს მათთვის მნიშვნელოვან…

26-11-2018სრულად ნახვა

ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის 21 ნოემბერს ჩატარდა ტრენინგი ღია მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის უნარების განვითარების მიზნით. ო  ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ მკვლევარებმა სალომე ცეცხლაძემ და მარიამ გოგიაშვილმა მომავალ ჟურნალისტებს აუხსნეს თუ როგორ უნდა მოძებნონ საჯარო და არასაჯარო ინფორმაცია სხვადასხვა მონაცემთა ბაზებში.…

22-11-2018სრულად ნახვა

შეხვედრა საერთაშორისო ურთიერთობების ინგლისური პროგრამის სტუდენტებთან

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის წევრებმა 15 ნოემბერს გამართეს საინფორმაციო შეხვედრა საერთაშორისო ურთიერთობების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებთან. აღნიშნული ინიციატივა ემსახურება სტუდენტებსა და ადმინისტრაციის წევრებს შორის ინფორმაციის გაცვლის ეფექტურობის გაზრდას. სტუდენტებმა ფაკულტეტის დეკანისგან, დეკანის მოადგილისგან, კოორდინატორისგან და სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორებისგან მოისმინეს მოსაზრებები და სხვადასხვა დეტალები სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული მათთვის საინტერესო საკითხების შესახებ. ფაკულტეტის…

22-11-2018სრულად ნახვა

შეხვედრა საერთაშორისო ურთიერთობების ქართულენოვან პროგრამის სტუდენტებთან

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის წევრებმა 22 ნოემბერს გამართეს საინფორმაციო შეხვედრა საერთაშორისო ურთიერთობების ქართულენოვანი პროგრამის სტუდენტებთან. აღნიშნული ინიციატივა ემსახურება სტუდენტებსა და ადმინისტრაციის წევრებს შორის ინფორმაციის გაცვლის ეფექტურობის გაზრდას. სტუდენტებმა ფაკულტეტის დეკანისგან, დეკანის მოადგილისგან, კოორდინატორისგან და სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორებისგან მოისმინეს მოსაზრებები და სხვადასხვა დეტალები სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული მათთვის საინტერესო საკითხების შესახებ. ფაკულტეტის ადმინისტრაციის შეხვედრების…

22-11-2018სრულად ნახვა

პროქტი “X Game”

პარასკევს 16 ნოემბერს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, საინიციატივო ჯგოფის ინცირებითა და ორგანიზებით ჩატარდა საგანმანათლებლო, ინტელექტუალური თამაში X Game.  მასში მოანწილეობა მიიღო სხვადასხვა უნივერსიტეტის 21-მა სტუდენტურმა გუნდმა. შედეგები კი ასე გადანაწილდა: პირველი ადგილი დაიკავა გუნდმა ,,floozy”; მეორე ადგილი- გუნდმა ,,ელდეპო” ;მესამე ადგილი – გუნდმა ,,ავთო”. თამაშის მოანწილეები დაჯილდოვდნენ…

22-11-2018სრულად ნახვა

შეხვედრა საჯარო ადმინისტრირების და სახელმწიფო მმართველობის სტუდენტებთან

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის წევრებმა 8 ნოემბერს გამართეს საინფორმაციო შეხვედრა საჯარო ადმინისტრირების და სახელმწიფო მმართველობის სტუდენტებთან. აღნიშნული ინიციატივა ემსახურება სტუდენტებსა და ადმინისტრაციის წევრებს შორის ინფორმაციის გაცვლის ეფექტურობის გაზრდას. სტუდენტებმა ფაკულტეტის დეკანისგან, დეკანის მოადგილისგან, კოორდინატორისგან და სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორებისგან მოისმინეს მოსაზრებები და სხვადასხვა დეტალები სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული მათთვის საინტერესო საკითხების შესახებ. ფაკულტეტის…

21-11-2018სრულად ნახვა