სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი სტუდენტებთან შეხვედრას აგრძელებს!

3 თებერვალს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსმა, პროფესორმა დოქტორმა ეკატერინე ფიფიამ მორიგი საკონსულტაციო შეხვედრა გამართა საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის პირველი კურსის სტუდენტებთან. ქ-ნმა ეკატერინემ პროგრამის ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისგან მოისმინა შესაბამისი რეკომენდაციები და რჩევები სწავლების ხარისხის, არსებული პრობლემების და მათი გადაჭრის გზების შესახებ. აღნიშნული შეხვედრების მიზანია არსებული…

12-05-2017სრულად ნახვა

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტები არჩევნების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ცესკოს ოფისს ეწვივნენ

3 თებერვალს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტები არჩევნების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის  ოფისს ეწვივნენ. მათ კომისიის სხვადასხვა დეპარტამენტების ხელმძღვანელებთან ერთად ცესკოს თავმჯდომარე, ქ-ნი თამარ ჟვანიაც შეხვდა. საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საჯარო ადმინისტრირების მიმართულებების სტუდენტები გაეცნენ ცესკოს სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებს და სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელებისგან მიიღეს მათთვის საინტერესო ინფორმაცია კომისიის შესახებ. აღნიშნული…

12-05-2017სრულად ნახვა

შეხვედრა საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის ლექტორებთან

საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის ადმინისტრატორმა ელენე ბენდელიანმა საორიენტაციო შეხვედრა გამართა პროგრამის ლექტორებთან 2016-2017 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის შესახებ მათთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. შეხვედრის მიზანი იყო ლექტორების ინფორმირების გზით გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად წარმართვის უზრუნველყოფა.…

12-05-2017სრულად ნახვა

ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსის სამუშაო შეხვედრა სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის წევრებთან

26  დეკემბერს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსმა, პროფესორმა ეკატერინე ფიფიამ გამართა სამუშაო შეხვედრა ფაკულტეტის წევრებთან. სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ სოცალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროგრამების კოორდინატორები, სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორები და ეხებოდა ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სილაბუსების განხილვას და გაუმჯობესებას. შეხვედრა ითვალისწინებდა ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების სილაბუსებზე გარკვეულ…

12-05-2017სრულად ნახვა

შეხვედრა დარგის სპეციალისტთან საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის პროგრამის გაუმჯობესების მიზნით

22 დეკემბერს გაიმართა საკონსულტაციო შეხვედრა ისტ-ვესტ მენეჯმენტის ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკის მიმართულებით მრჩეველთან ნოდარ ტანგიაშვილთან. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საჯარო ადმინისტრირებისა სახელმწიფო მმართველობის პროგრამის ადმინისტრატორმა ელენე ბენდელიანმა დარგის სპეციალისტთან განიხილა მის მიერ შემოთავაზებული რეკომენდაციები კონკრეტული კურსების საჭიროებისა და მნიშვნელობის შესახებ. საუბარი შეეხო, აგრეთვე, კურიკულუმის გაუმჯობესებისთვის საჭირო ნაბიჯებს. შეხვედრაზე განხილული იყო პრაქტიკული…

12-05-2017სრულად ნახვა

შეხვედრა დარგის სპეციალისტთან საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის პროგრამის გაუმჯობესების მიზნით

21 დეკემბერს გაიმართა საკონსულტაციო შეხვედრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელთან არჩილ აბაშიძესთან. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საჯარო ადმინისტრირებისა სახელმწიფო მმართველობის პროგრამის ადმინისტრატორმა ელენე ბენდელიანმა სოციალურ მენციერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსთან ეკატერინე ფიფიასთან ერთად განიხილა დარგის სპეციალისტის მიერ შემოთავაზებული რეკომენდაციები კონკრეტული კურსების საჭიროებისა და მნიშვნელობის შესახებ.საუბარი შეეხო…

12-05-2017სრულად ნახვა

იანოშ ჰერმანის საჯარო ლექცია თემაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამოწვევები საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე

16 დეკემბერს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვევით ევროკავშირის ელჩმა სქართველოში, იანოშ ჰერმანმა გამართა საჯარო ლექცია თემაზე „გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამოწვევები საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე“. აღნიშნული შეხვედრა განსაკუთრებით საინტერესო იყო ვიზალიბერალიზაციის პროცესში წინგადადგმული ნაბიჯების ფონზე. ბატონმა იანოშმა ისაუბრა ისეთ აქტუალურ თემებზე, როგორიცაა საქართველოში არსებული დაბრკოლებები ევროინტეგრაციის პროცესში და ამ დაბრკოლებების გადალახვის გზები. განხილული…

12-05-2017სრულად ნახვა

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი სტუდენტებთან შეხვედრას აგრძელებს!

9 დეკემბერს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსმა, პროფესორმა დოქტორმა ეკატერინე ფიფიამ მორიგი საკონსულტაციო შეხვედრა გამართა ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტებთან. ქ-ნმა ეკატერინემ პროგრამის ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისგან მოისმინა შესაბამისი რეკომენდაციები და რჩევები სწავლების ხარისხის, არსებული პრობლემების და მათი გადაჭრის გზების შესახებ. აღნიშნული შეხვედრების მიზანია არსებული პროგრამების…

12-05-2017სრულად ნახვა

იმიტირებული სასამართლო პროცესი საერთაშორისო საჯარო სამართალში

2016 წლის 6 დეკემბერს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს იმიტირებულ სასამართლო პროცესში საერთაშორისო საჯარო სამართალში. პროცესის განმავლობაში სტუდენტებმა იმსჯელეს იმ აქტუალურ თემებზე, რაც ხშირად ხდება განხილვის საგანი საერთაშორისო/ევროპული სამართლის სისტემაში. პროცესი გაგრძელდა 2 საათის განმავლობაში. დაძაბული და საინტერესო დებატების შემდეგ მოსამართლეებმა გამოაცხადეს გადაწყვეტილება. ღონისძიებას უძღვებოდა სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული…

12-05-2017სრულად ნახვა

დავით აფრასიძის საჯარო ლექცია თემაზე „დემოკრატიზაციის პროცესის გამოწვევები საქართველოში“

8 დეკემბერს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვევით საჯარო ლექცია გამართა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა დავით აფრასიძემ თემაზე „დემოკრატიზაციის პროცესის გამოწვევები საქართველოში“. ბატონმა დავითმა მიმოიხილა დემოკრატიის შესახებ არსებული სხვადასხვა დებატები და საქართველოს მაგალითზე წარმოადგინა დემოკრატიზაციის პროცესების თანმდევი მახასიათებლები. აუდიტორიისთვის საინტერესო აღმოჩნდა ისეთი საკითხები, როგორიცაა დემოკრატიის უარყოფითი მხარეები, ქართული პოლიტიკური ნომენკლატურის მიდგომა დემოკრატიისადმი…

12-05-2017სრულად ნახვა