სოციალური მეცნიერებები სკოლის მოსწავლეებისთვის

პროექტი „სოციალური მეცნიერებები სკოლის მოსწავლეებისთვის“ არის საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებების ციკლი სოციალური მეცნიერებების სხვადასხვა დარგების შესახებ. პროექტი წელიწადში ორჯერ – ზამთარში და ზაფხულში – იმართება. სოციალურ მეცნიერებათა ზამთრის თამაშები პროექტი 4-დღიანია და მოიცავს როლურ, ინტელექტუალურ-სტრატეგიული, სიმულაციურ და სასწავლო თამაშებს ეკონომიკის, საერთაშორისო ურთიერთობების, საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობისა და ჟურნალისტიკის შესახებ მე-12…

05-04-2017სრულად ნახვა

სტუდენტების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგების სერია

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ორგანიზებით სტუდენტების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგების სერია მიმდინარეობს. პროექტი მიზნად ისახავს ფაკულტეტის სხვადასხვა მიმართულების სტუდენტების აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესებას მათი უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების გზით. ტრენინგების სერიის ფარგლებში მოტივირებულ და მიზანდასახულ სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, სრულიად უფასოდ გაიარონ ტრენინგები ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე,…

05-04-2017სრულად ნახვა

სტუდენტთა სარეიტინგო სისტემა

სტუდენტთა სარეიტინგო სისტემა არის სტუდენტების ჩართულობის სტრატეგიის ფარგლებში სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ინიცირებული პროექტი, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების რეიტინგის შედგენას მათ მიერ კლასგარეშე და არაპროგრამულ ღონისძიებებში გამოჩენილი აქტიურობის მიხედვით როგორც უნივერსიტეტში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. სტუდენტთა სარეიტინგო სისტემის ძირითადი პრინციპი გულისხმობს სტუდენტთა რეიტინგის დადგენას მოცემული კრიტერიუმებისთვის მინიჭებული ქულების დაჯამების გზით. დაჯამებულ ქულათა…

30-01-2017სრულად ნახვა