გიორგი მჭედლიშვილი არის კავკასიური კვლევების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი. ამჟამად არის მიწვეული მკვლევარი ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში (აშშ).  2006 წელს დაიცვა დოქტორის ხარისხი მსოფლიო ისტორიის სპეციალობით  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო განათლების მაგისტრის ხარისხი მიიღო ჰარვარდის უნივერსიტეტში. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მუშაობის პარალელურად აკადემიურ საქმიანობას ეწევა საქართველოს უნივერსიტეტში. მოწვეული ლექტორის სტატუსით კითხულობდა ლექციებს მალმეს (შვედეთი)და ტარტუს (ესტონეთი) უნივერსიტეტებში.

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბატონი გიორგი კითხულობს საგარეო პოლიტიკის ანალიზს.

ელ-ფოსტა: gikasmith@yahoo.com