მოიპოვა დოქტორის ხარისხი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში – ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი. დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ფილოლოგიის ფაკულტეტი კვალიფიკაცია – ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, ასევე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – იურიდიული ფაკულტეტი კვალიფიკაცია – იურისტი.

ოფისი: A513
შიდა: 202
ელ-ფოსტა: tkakutia@ibsu.edu.ge