ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი, ასისტენტ-პროფესორი

სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების თანაკოორდინატორი 2014 წლის სექტემბრიდან. საქართველოში ბატონი ექრემი მუშაობდა საინფორმაციო სააგენტოს წარმომადგენელ-კორესპონდენტად და საინფორმაციო ჟურნალის რედაქტორად. 9 წლის განმავლობაში იყო ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებებულებების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. 2012 წელს მოიპოვა დოქტორის ხარისხი განათლების მენეჯმენტში.

ოფისი: A507
შიდა: 204
ელ-ფოსტა: edindarol@ibsu.edu.ge