დარგის სპეციალისტებისგან დაკომპლექტებული ჟიური კონფერენციაზე გახსნილი თითოეული სექციიდან შეარჩევს საუკეთესო ნაშრომს, რომლის ავტორ(ებ)ს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დააჯილდოვებს თბილისი მოლის 100-ლარიანი სასაჩუქრე ვაუჩერით. საუკეთესო ნაშრომები გამოქვეყნდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემაში სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში.

ნაშრომების შეფასება