დეკანის მოადგილე აკადემიურ საკითხებში

გიორგი ლობჟანიძე 2016 წლის აპრილიდან იკავებს დეკანის მოადგილის თანამდებობას. მაგისტრის ხარისხი ჯანდაცვის და სოც. უზრუნველყოფის მენეჯემენტში მოიპოვა 2012 წელს ოქსფორდ ბრუქსის უნივერსიტეტში.

2010 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა. 2013-2015 წლებში მუშაობდა ფინანსურ არბიტრად გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური ომბუდსმენის აპარატში.

ოფისი: A511
შიდა: 154
ელ-ფოსტა: globzhanidze@ibsu.edu.ge