სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი გეგმავს საინფორმაციო შეხვედრას საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებთან.

შეხვედრის თარიღი: 9 ნოემბერი, 2018

შეხვედრის დრო: 12:00

შეხვედრის ადგილი: ა101 (პირველი სართული, ა კორპუსი)

ფაკულტეტი გეგმავს მორიგ შეხვედრებს სხვა მიმართულების სტუდენტებთანაც.

ველით თქვენს აქტიურ მონაწილეობას!