საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
აშშ-ს საელჩო საქართველოში
საერთაშორისო გამჭვირვალობა
World Vision
კავკასიური სახლი
მარშალის ფონდი
IBSU საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისი
IBSU სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
გეოპოლიტიკურ კვლევათა ცენტრი
აისეკი
ახალგაზრდა კავკასიელთა კავშირი
ინოვაციებისა და განვითარების ფონდი (IDF)
საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატთა კლუბი
Junior Chamber International
მშვიდობის ფონდი
მრავალეროვანი საქართველო დემოკრატიული განვითარებისთვის
ახალგაზრდა იურისტები
რადარამი
GURSIAD
საქართველოს განვითარების ფონდი
თურქეთის საკონსულო კვიპროსში
თურქეთის გარემოს ფონდი
ჯაკანიას მეტროპოლიტენი
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში
Peace Corps საქართველო
სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველო
მარშალის ფონდის კურსდამთავრებულთა გაერთიანება
თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრი
სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი
სისტემა და თაობა (ნატო თურქეთში)
პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
რეგიონული განვითარების და თანამშრომლობის ფონდი
სახალხო დამცველი
შავი ზღვის რეგიონის გეოპოლიტიკური კვლევის ცენტრი
სოციალური კვლევების და ანალიზის ინსტიტუტი
ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსთვის
ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების სააგენტო
IBSU-ს საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისი