მოწვეული ლექტორი, დოქტორი

 

ეკონომისტი, თბილისის მერის მოადგილე; ბატონმა ირალიმ ეკონომიკის მაგისტრის წოდება მიიღო ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო 2015 წელს მოიპოვა ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ბატონი ირაკლი არის ინგლისურენოვანი გაზეთის Caucasian Business Week-ის დამფუძნებელი. იგი ასევე იყო ბიზნეს-პორტალ Georgian Business &Political Insight-ის მმართველი დირექტორი, გაზეთ „ბანკები და ფინანსების“ რედაქტორი და სხვა. აკადემიურ საქმიანობას ეწევა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ბატონი ირაკლი არაერთი სტატიის, პუბლიკაციისა და სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია.

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კითხულობს ლექციებს საქართველოს ეკონომიკაში.

ელ-ფოსტა: ilekvinadze@gmail.com