საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი, ასოცირებული პროფესორი

 

ივანნა მაჩიტიძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში 2012 წლიდან მოღვაწეობს. მან მაგისტრატურა გაიარა როგორც დონეცკის ეროვნულ, ისე ცენტრალური ევროპულ უნივერსიტეტში (ბუდაპეშტი, უნგრეთი). მიიღო მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი დონეცკის ეროვნულ უნივერსიტეტში პოლიტიკური მეცნიერებების განხრით. ივანნას პროფესიული ინტერესები, ძირითადად, მოიცავს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის პოლიტიკას.

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე ივანნა ასწავლის შემდეგ სასწავლო კურსებს: შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებებში, საერთაშორისო პოლიტიკა, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონების პოლიტიკა და ტრანზიცია პოსტკომუნისტურ აღმოსავლეთ ევროპასა და ყოფილ საბჭოთა კავშირში.

ოფისი: A512
შიდა: 121
ელ-ფოსტა: imachitidze@ibsu.edu.ge