31 მაისს ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი მაგდა მემანიშვილი შეხვდა მეორე კურსის სტუდენტებს და განიხილა ხარისხის სამსახურის მიერ პროგრამის სრულყოფისათვის გაწეული რეკომენდაციები.

შეხვედრაზე სტუდენტებმა მოისმინეს ინფორმაცია იმ ღონისძიებების შესახებაც, რომლებიც  ხარისხის სამსახურის რეკომენდაციების შესაბამისად იქნა გატარებული.

  • IMG_5466_Easy-Resize.com
  • IMG_5472_Easy-Resize.com
  • IMG_5475_Easy-Resize.com
  • IMG_5480_Easy-Resize.com
  • IMG_5481_Easy-Resize.com
  • IMG_5483_Easy-Resize.com
  • IMG_5486_Easy-Resize.com
  • IMG_5487_Easy-Resize.com
  • IMG_5488_Easy-Resize.com