საერთაშორისო ურთიერთობები / INTERNATIONAL RELATIONS

პირველი კურსი / Freshmenმეორე კურსი / Sophomoreმესამე კურსი / Juniorმეოთხე კურსი / Senior
English, Group AEnglish, Group AEnglish, Group AEnglish, Group A
English, Group BEnglish, Group BEnglish, Group BEnglish, Group B
ქართული სექტორი, ჯგუფი Aქართული სექტორი, ჯგუფი Aქართული სექტორი, ჯგუფი Aქართული სექტორი, ჯგუფი A
ქართული სექტორი, ჯგუფი Bქართული სექტორი, ჯგუფი Bქართული სექტორი, ჯგუფი Bქართული სექტორი, ჯგუფი B

ეკონომიკა / ECONOMICS

პირველი კურსი / Freshmenმეორე კურსი / Sophomoreმესამე კურსი / Juniorმეოთხე კურსი / Senior
EnglishEnglishEnglish
ქართულიქართულიქართულიქართული

საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა / PUBLIC ADMINISTRATION AND STATE GOVERNANCE

პირველი კურსი / Freshmenმეორე კურსი / Sophomoreმესამე კურსი / Juniorმეოთხე კურსი / Senior
ქართული სექტორი, ჯგუფი Aქართული სექტორი, ჯგუფი Aქართულიქართული
ქართული სექტორი, ჯგუფი Bქართული სექტორი, ჯგუფი B

ჟურნალისტიკა / JOURNALISM

პირველი კურსი / Freshmenმეორე კურსი / Sophomoreმესამე კურსი / Juniorმეოთხე კურსი / Senior
ქართულიქართულიქართულიქართული

სპეციალობის არჩევითი კურსები / SPECIALTY ELECTIVE COURSES

საერთაშორისო ურთიერთობები / INTERNATIONAL RELATIONSეკონომიკა / ECONOMICSსაჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა / PUBLIC ADMINISTRATION AND STATE GOVERNANCEჟურნალისტიკა / JOURNALISM
EnglishEnglish
ქართულიქართულიქართულიქართული

მეორადი სპეციალობის კურსები / MINOR COURSES

საერთაშორისო ურთიერთობები / INTERNATIONAL RELATIONSეკონომიკა / ECONOMICS
English
ქართულიქართული