საერთაშორისო ურთიერთობები

I კურსი II კურსი III კურსი IV კურსი
ინგლისური სექტორი,ჯგუფი A ინგლისური სექტორი,ჯგუფი A ინგლისური სექტორი,ჯგუფი A ინგლისური სექტორი,ჯგუფი A
ინგლისური სექტორი,ჯგუფი B ინგლისური სექტორი,ჯგუფი B ინგლისური სექტორი,ჯგუფი B ინგლისური სექტორი,ჯგუფი B
ქართული სექტორი,ჯგუფი A ქართული სექტორი,ჯგუფი A ქართული სექტორი,ჯგუფი A ქართული სექტორი,ჯგუფი A
ქართული სექტორი,ჯგუფი B ქართული სექტორი,ჯგუფი B ქართული სექტორი,ჯგუფი B ქართული სექტორი,ჯგუფი B

 

ეკონომიკა

I კურსი II კურსი III კურსი IV კურსი
ინგლისური ინგლისური ინგლისური ინგლისური
ქართული ქართული ქართული ქართული

 

საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა

 

I კურსი II კურსი III კურსი IV კურსი
ქართული სექტორი,ჯგუფი A ქართული სექტორი,ჯგუფი A ქართული სექტორი,ჯგუფი A ქართული სექტორი,ჯგუფი A
ქართული სექტორი,ჯგუფი B ქართული სექტორი,ჯგუფი B ქართული სექტორი,ჯგუფი B ქართული სექტორი,ჯგუფი B

 

ჟურნალისტიკა

 

I კურსი II კურსი III კურსი IV კურსი
ქართული ქართული ქართული ქართული