საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ადმინისტრატორი, მოწვეული ლექტორი

ლევან კახიშვილი სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტს 2015 წლიდან შეუერთდა. ამავე დროს ის ეწევა კვლევით საქმიანობას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტსა (GIPA) და გერმანიის საერთაშორისო და უსაფრთხოების საქმეთა ინსტიტუტში (SWP). ლევანის კვლევით ინტერესებს შორისაა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, კონკრეტულად საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები და ეროვნულ იდენტობასთან, ეთნიკურ უმცირესობებთან და ნაციონალიზმთან დაკავშირებული საკითხები. ლევანი რამდენიმე სტატიის, პუბლიკაციისა და წიგნის ქვეთავის ავტორია, მათ შორის აღსანიშნავია თანამშრომლობა სტივენ ჯონსთან და კორნელი კაკაჩიასთან. ლევან კახიშვილი მუშაობდა კავკასიურ სახლში, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტსა და უმცირესობათა საკითხების ევროპულ ცენტრში. ლევანს მინიჭებული აქვს მაგისტრის ორი ხარისხი: რუსეთის და აღმოსავლეთ ევროპის კვლევები ოქსფორდის უნივერსიტეტის სენტ-ენტონის კოლეჯში და სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი სამხრეთ კავკასიის ტრანსფორმაციის მიმართულებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ლევანი კითხულობს ლექციებს პოლიტიკურ მეცნიერებებში, კვლევის მეთოდებსა და აკადემიურ წერაში.

ოფისი: A514
შიდა: 156
ელ-ფოსტა: lkakhishvili@ibsu.edu.ge