ფაკულტეტის მდივანი; სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი
ელენე დუნდუამ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მიიღო ბაკალავრისა და მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, იგი სწავლობდა საერთაშორისო ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე, საერთაშორისო ბიზნეს სკოლაში ISG (პარიზი, საფრანგეთი). მას ასევე აქვს დამთვრებული თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის, წიგნის დიზაინისა და ილუსტრაციის საბაკალავრო პროგრამა. ამჟამად იგი არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის, ბიზნეს მენეჯმენტის ფაკულტეტის, დოქტორანტი.
ოფისი: A511
შიდა: 158
ელ-ფოსტა: edundua@ibsu.edu.ge