ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი, ასოცირებული პროფესორი

მაგდა მემანიშვილი ჟურნალისტური საქმიანობის პარალელურად არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და ჟურნალისტიკის მიმართულების ერთ-ერთი კოორდინატორი. პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა 2004 წლიდან. ატარებდა ლექციებსა და სემინარებს ქართული ჟურნალისტიკის ისტორიაში, საგამოძიებო ჟურნალისტიკასა და სოციალური საკითხების გაშუქებაში. არის რამდენიმე სამეცნიერო სტატიისა და საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ელექტრონული კურსის ავტორი. 2007 წლიდან მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სტუდია „მონიტორში“. მაგდა მემანიშვილი არის 12 ვიდეოჟურნალსიტური გამოძიების ავტორი.

ოფისი: A507
შიდა: 204
ელ-ფოსტა: mmemanishvili@ibsu.edu.ge