საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტ-ასისტენტი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის მიმართულების მეოთხე კურსის სტუდენტი . მარია 2016 წელს იყო გაცვლითი პროგრამის მონაწილე და 1 სემესტრის განმავლობაში სწავლობდა ლიტვაში. ამავე წლის აგვისტოში კი მოიპოვა დაფინანსება ლატვიაში, “Vidzeme University of applied sciences” უნივერსიტეტში.  2017 წელს მარიამ სტაჟირება  და სასწავლო პრაქტიკა გაიარა თბილისის მერიასა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. სხვადასხვა დროს მას მონაწილეობა აქვს მიღებული კონფერენციებსა და საერთაშორისო პროექტებში. მარია ასევე გახლავთ სტუდენტთა სარეიტინგო სისტემის გამარჯვებული და 2017 წლის ესტონეთის მთავრობის  სტიპენდიანტი, რის შედეგადაც მან მონაწილეობა მიიღო  „University of Tartu“-ს სასწავლო პროგრამაში.

ოფისი :  A510

შიდა:  205

ფოსტა: markania@ibsu.edu.ge