მარიამ ძაგოევი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების ბაკალავრი და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროგრამის მაგისტრი. გავლილი აქვს რადიო თავისუფლების მედიასკოლის კურსი და სტაჟირება  საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციაში. 2014 წლიდან მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე ჟურნალისტიკის  მიმართულების კომპიუტერულ ლაბორატორიაში. ამჟამად იგი თანამშრომლობს  ომისა და მშვიდობის ინსტიტუტთან და ამზადებს მათთვის სტატიებს. ფლობს ახალი მედიის ინსტრუმენტებს (InDesign; Photoshop; Adobe Premiere Pro)

მარიამ ძაგოევი 2013  წლიდან მუშაობს: ჯერ ა)2014 წლის სექტემბრიდან 2015 წლის სექტემბრამდე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოწვეულ ასისტენტად საგნებში „გაზეთის წარმოება“, „ჟურნალის წარმოება“  ბ) 2015 წლიდან თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაცია „ომისა და მშვიდობის ინსტიტუტთან“ და აქვეყნებს სტატიებს ცხინვალის რეგიონისა და ქართულ-ოსური კონფლიქტის შესახებ გ) 2015 წლის სექტემბრიდან არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის პროგრამის ასისტენტი.

ელექტრონული ფოსტა: mdzagoevi@ibsu.edu.ge