ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი

 

მარიამ ძაგოევი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების ბაკალავრი და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროგრამის მაგისტრი. გავლილი აქვს რადიო თავისუფლების მედიასკოლის კურსი და სტაჟირება საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციაში. 2014 წლიდან მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე ჟურნალისტიკის მიმართულების კომპიუტერულ ლაბორატორიაში. თანამშრომლობს ომისა და მშვიდობის ინსტიტუტთან და ამზადებს მათთვის სტატიებს.

ოფისი: A507

შიდა: 204

ელ-ფოსტა: mdzagoevi@ibsu.edu.ge