საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტების ასოცირებული პროფესორი, ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტსა და ევროპული კვლევების ინსტიტუტიში (თსუ).

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კითხულობს შემდეგ სალექციო კურსებს: ეკონომიკური ზრდა და განვითარება, ევროინტეგრაციის ეკონომიკა, საერთაშორისო ეკონომიკა და სხვა.

ელ-ფოსტა: merabi_me@yahoo.com