დაამთავრა ილია ჭავჭავაძის  სახელობის თბილისის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის კურსი პედაგოგიური სპეციალობით (1998-2002, 2002-2004). 2004 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზოგადი და დარგობრივი ინგლისურის მასწავლებლად. 2008 წლიდან მუშაობს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ზოგადი, დარგობრივი და აკადემიური ინგლისურის  მასწავლებად. 2016 წლიდან მუშაობს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში დარგობრივი ინგლისურის  („პროფესიული ინგლისური ჟურნალისტებისათვის“) მასწავლებლად. მიღებული აქვს სხვადასხვა ენობრივი და მეთოდური საერთაშორისო სერტიფიკატი.

ელექტრონული ფოსტა: mikadzenino@yahoo.com