საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი

 

ნინომ დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით. 2017 წელს მოიპოვა მაგისტრის ხარისხი ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სხვადასხვა დროს გავლილი აქვს სტაჟირება და პრაქტიკა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში და არასამთავრობო ორგანიზაცია „კავკასიურ სახლში“. 2014-2015 წლებში იყო „საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატთა კლუბის“ ბორდის წევრი. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სახელით მონაწილეობდა სხვადასხვა საერთაშორისო სამეცნიერო და საგანმანათლებლო პროექტებში.

ოფისი: A512
შიდა: 121
ელ-ფოსტა: nsamkharadze@ibsu.edu.ge