27 თებერვალს 12:00 საათზე, ა 101 ოთახში, იბსუ-ს საერთაშორისო კვლევების ცენტრის ორგანიზებით, ტარდება საჯარო ლექცია თემაზე: ,,არის თუ არა დღეს მსოფლიო უსაფრთხო”. მომხსენებლები : ნიკა ჩიტაძე, ზურა იაშვილი და მურად მიქელაძე