გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე, ეკონომიკის დოქტორი. სხვადასხვა დროს ეწეოდა აკადემიურ თუ პედაგოგიურ საქმიანობას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, NIMD Georgia-სა სხვა ორგანიზაციებში, ასევე ხელმძღვანელობდა სემინარებს Friedrich Naumann Foundation-ის მიერ ორგანიზებული პროექტების ფარგლებში. 2013-2016 წწ საქართველოს მაშტაბით სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელსა და საჯარო დაწესებულებებში აქვს წაკითხული/ჩატარებული 73 თავისუფალი ლექცია-სემინარი. 2013-2015 წლებში იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია „ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის“ პრეზიდენტი (არჩეული მეორე ვადით). არის 10-ზე მეტი გამოქვეყნებული პუბლიკაციის ავტორი.

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბატონი რამაზი კითხულობს სალექციო კურსს მიკროეკონომიკაში.

ელ-ფოსტა: gerliani.ramaz@gmail.com