10 ოქტომბერს საერთაშორისო ურთიერთობების და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორმა ივანნა მაჩიტიძემ პირველკურსელ მაგისტრანტებთან საორიენტაციო შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო სასწავლო პროცესის სპეციფიკას, პროგრამის კურიკულუმს, სალექციო და საგამოცდო პროცედურებს, გაცვლით პროგრამებსა და სხვა დეტალებს. სტუდენტებს ასევე საშუალება ჰქონდათ, გაცნობოდნენ საჭირო ტექნიკურ საკითხებს, ელექტრონულ ბაზებს და მათთვის დაგეგმილ კვლევით პროექტებს.

  • 8O2A8062_Easy-Resize.com
  • 8O2A8067_Easy-Resize.com
  • 8O2A8071_Easy-Resize.com
  • 8O2A8073_Easy-Resize.com