4 ოქტომბერს ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი მაგდა მემანიშვილი შეხვდა პროგრამის ლექტორებს. საორიენტაციო შეხვედრაზე ლექტორებს მიეწოდათ ინფორმაცია სასწავლო პროცესის დეტალების, ძირითადი მოვალეობების, უნივერსიტეტის რეგულაციებით განსაზღვრული წესებისა და სტუდენტებისგან მიღებული უკუკავშირის შედეგების შესახებ.

  • 8O2A6999_Easy-Resize.com
  • 8O2A7003_Easy-Resize.com
  • 8O2A7005_Easy-Resize.com
  • 8O2A7008_Easy-Resize.com
  • 8O2A7018_Easy-Resize.com
  • 8O2A7020_Easy-Resize.com
  • 8O2A7023_Easy-Resize.com
  • 8O2A7028_Easy-Resize.com
  • 8O2A7032_Easy-Resize.com
  • 8O2A7024_Easy-Resize.com