ვიცე-დეკანი; სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თამარ ქარაზანიშვილი არის პოლიტიკის მეცნიერებების დოქტორი (საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით). ქ-ნმა თამარმა დაიცვა სადოქტორო ნაშრომი შემდეგ თემაზე – ამერიკის საგარეო პოლიტიკა ავღანეთში: 9/11-ით გამოწვეული მოვლენების სტრუქტურული ფუნქციონალიზმის ანალიზი. მას მოპოვებული აქვს მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის მიმართულებით, ასევე ბაკალავრის ხარისხი ამერიკისმცოდნეობის მიმართულებით. ქ-ნი თამარი კითხულობს ლექციებს პოლიტიკური აზრის ისტორიაში და საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში.

ოფისი: A511
შიდა ნომერი: 154
ელ-ფოსტა: tkarazanishvili@ibsu.edu.ge