სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი

დამთავრებული აქვს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ამერიკისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა. ამავე უნივერსიტეტში მოიპოვა მაგისტრის ხარისხი სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის მიმართულებით. ამჟამად არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით. კითხულობს ლექციებს პოლიტიკური აზრის ისტორიასა და საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში.

ოფისი: A514
შიდა: 156
ელ-ფოსტა: tkarazanishvili@ibsu.edu.ge