მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მთავარი სპეციალისტი. 2012 წელს მოიპოვა ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლაში (ISET). თათული იყო ანალიზის სპეციალისტი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში. აკადემიურ საქმიანობას ახორციელებს კავკასიის უნივერსიტეტსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

თათული დუშუაშვილი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში კითხულობს ეკონომიკის საფუძვლებს და მაკროეკონომიკას.

ელ-ფოსტა: tatuli.dushuashvili@gmail.com