მოწვეული ლექტორი, დოქტორი

 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მაკროეკონომიკური ანალიზისა და საგადასახადო პოლიტიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

ბატონმა ვახტანგმა 2013 წელს მიიღო დოქტორის ხარისხი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე. სხვადასხვა დროს ეწეოდა პროფესიულ და აკადემიურ საქმიანობას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში, ეკონომიკურ პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. არის სამი პუბლიკაციის ავტორი.

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბატონი ვახტანგი კითხულობს სტატისტიკას სოციალური მეცნიერებებისთვის.

ელ-ფოსტა: